Monika Felten: De Nevelelfen: De Saga van Thale – boek vier. -                       Books - DVD's - Movies - Music - Short Stories - Articles - Conventions - Expositions
                      Books - DVD's - Movies - Music - Short Stories - Articles - Conventions - Expositions
 
Foto
Monika Felten heeft met haar epos over de nevelelfen, “de Saga van Thale” tweemaal de Deutscher Phantastik Preis gewonnen. In dit vierde deel neemt zij ons opnieuw mee naar het vredige Thale, doch de vrede is bedrieglijk. Onheil ligt op de loer. De Maar Warti volgt tijdens een nacht een paar dieven naar de mijnen, doch tot zijn ontzetting zijn het zijn vrienden en medebewoners van het dorp. Zij worden als verdoofd meegenomen naar een wel heel bizarre plaats. Hij volgt hen doch blijft op zijn hoede. Slechts dankzij een nieuwe vriend ontsnapt hij aan de dood.
Ook de nevelelfen krijgen een vermoeden dat er iets niet pluis is. Vooral Brinnah zal samen met haar koeriervogel Artair een heel belangrijke rol spelen in het gevaar dat op hen toekomt. Doch zullen zij met vereende krachten de aanval van de Duistere Heer An-Rukhbar kunnen verijdelen?
Hoewel het boek op het eerste zicht langzaam op gang komt, wordt men al heel snel meegesleept in dit mooie avontuur met reuzenalpen als koeriervogels, nevelelfen en wel heel rare wezen die zich in eerste instantie vermommen als Maren. 
Met recht mag Monika Felten als een belangrijke vrouwelijke vertegenwoordigster van de Europese fantasieverhalen worden gereken.

Caroline Van den Neste  (4) 


Die Nebelelfen  I  Luitingh  I  2010  I  Paperback  I  Blz. 336  I  9789024532575  I  Monika Felten
Leave a Reply.