Kathleen McGowan: Het Jezus Mysterie -                       Books - DVD's - Movies - Music - Short Stories - Articles - Conventions - Expositions
                      Books - DVD's - Movies - Music - Short Stories - Articles - Conventions - Expositions
 
Picture
_Een klein pakje met een geheime boodschap is het begin van een fantastische roman van Kathleen McGowan die met haar ‘Magdalena’-trilogie ons een andere kijk op het geloof biedt.
Journaliste Maureen Paschal heeft net haar onderzoek naar het leven van Maria Magdalena afgerond wanneer zij een vreemd pakketje ontvangt dat oude handgeschreven teksten bevat. Blijkbaar zijn deze geschreven door de gravin van Toscane namelijk Matilda. Alles wijst in een richting, het Boek der Liefde, een evangelie door Jezus zelf geschreven en door velen verborgen gehouden opdat het niet in de verkeerde handen zou vallen. Maureens zoektocht naar de ware toedracht van dit pakketje en il Libro Rosso brengt haar langs diverse kerken in Italië. Langzaam wordt duidelijk dat overspel geen zonde is, daar ware liefde geen overspel kan zijn. Is het dat wat men verborgen wil houden voor de wereld? Zou de wereld niet kunnen omgaan met de geheimen van dit boek/
Alle zinnen van het evangelie kunnen immers verschillend worden uitgelegd, dat weten wij allemaal. Herhaaldelijk zien wij dat de tijd weder keert, zoals ook in het evangelie aangehaald wordt.
De kerk wil echter de gehoede geheimen niet prijs geven, het is een waar machtspel. Doch beseft Maureen wel welk haar eigen aandeel in dit verhaal is? Wie is Destino die haar de pakjes bezorgt? Wat wil hij van haar?
Het is een boek dat zich afspeelt in het heden en verleden en dat van de eerste tot de laatste pagina ons geboeid houdt. Net zoals het ‘Magdalena Mysterie’ is dit een prachtige literaire thriller. Er rest ons niets anders dan te wachten op het laatste deel van de trilogie namelijk ‘Het Medici Mysterie’. Wie weet wat daarbij aan het licht zal komen?

Caroline Van den Neste (5)


_The Book of Love  I  Bruna  I  2011  I  Paperback  I  Blz. 512  I  9789022999882
Leave a Reply.